Menu

Norge har en stor kulturarv når det kommer til film, både dokumentarer, spillefilmer, kortfilmer og tv-serier. Denne arven må ivaretas og ikke minst må den holdes i live, slik at vi kan fortsette å levere flotte norske filmer årene fremover. For å få til det må det finnes noen som tar vare på det som allerede er skapt samt noen som sørger for at det kan skapes mer.

Norsk filmfond opprettet i 2001

I 2001 ble så Norsk filmfond opprettet. De forvaltet midlene som staten skulle gi i tilskudd til videre produksjon av blant annet film og fjernsyn. Filmfondet hørte naturlig nok til under Kultur- og kirkedepartementet og her forble det helt til i 2007. Da bestemte man seg for at filmfondet skulle smelte sammen med to andre organer, nemlig Norsk Filminstitutt og Norsk filmutvikling. Fellesnavnet ble nå Norsk filminstitutt og de holder til i Oslo. Her råder de over intet mindre enn hundre ansatte, et driftsbudsjett på 100 millioner og tilskudd i en størrelsesorden på 300 millioner. Så dette er med andre ord en stor, statlig organisasjon. Sjefen for organisasjonen heter per dags dato Sindre Guldvagog hans ansvar er altså å sørge for at filmpolitikken som regjerningen har bestemt seg for settes ut i livet.

Før 2001 og Norsk Filmfond var det faktisk hele tre ulike organisasjoner som hadde denne oppgaven. Jobben med å fordele midlene falt den gangen på Norsk filminstitutt, Audiovisuelt produksjonsfond og Norsk film.

Jobben til Norsk Filminstitutt

Jobben til denne organisasjonen består ikke bare i å dele ut penger til nye produksjoner. Det vil si, en del av jobben er selvsagt å gi finansiell støtte til produksjon av nye spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer, samproduksjon med andre land og ikke minst, produksjon av spill. Pengene gis også til andre ting, som utvikling av nye talenter, kurs og stipender for spill- og filmutvikling. Det er ikke bare nordmenn som får støtte til sine norske prosjekter. Instituttet forvalter også noe som heter Sørfond der filmskapere fra Latin-Amerika, Midtøsten og Asia kan søke om støtte til sine prosjekter. De gir også tilskudd til seminarer og filmfestivaler, så her er det bare å passe på å søke i tide!

Men, så var det alt det andre spennende de også driver med. Visste du at Norsk Filminstitutt råder over to kinosaler? Disse har de fengende navnene Tancred og Lillebil. For å forvalte kulturarven vår på dette området har de både Filmmuseet og Filmens hus.

Moderne virksomhet på nett

Som andre organisasjoner og institutter av vår tid forvalter også Norsk Filminstitutt jobben sin på nett. Filmbib.no og filmarkivet er flotte kilder for deg med spesiell interesse for norsk film og dokumentarer. I tillegg er nettsiden til Norsk filminstitutt full av spennende informasjon både for deg som er ute etter å søke om pengestøtte, men også til deg som er ute etter å finne ut mer om den norske kulturarven innenfor film. Her kan du gjøre dypdykk ned i gamle arkiver og finne ut hvor det arrangeres ulike ting som fremmer norsk film.

Takket være Norsk Filminstitutt er det håp om fortsatt mange gode norske filmer enten du liker skrekkfilmer, historiske spillefilmer eller heftige bilfilmer full av fart og humor.

Privacy Policy